O sobie

Specjalizuję się w zagadnieniach prawnych finansowania badań naukowych i prac rozwojowych a także praw własności intelektualnej. Przez ostatnie lata byłem związany z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, pełniąc funkcje dyrektora działu prawnego. Wcześniej pracowałem dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz kilku warszawskich kancelarii. Uczestniczyłem w kilkudziesięciu procesach legislacyjnych związanych z finansowaniem B+R, współtworzyłem modele wsparcia publicznego dla innowacji. Jestem twórcą nowych interpretacji zwolnienia usług badawczych ze stosowania prawa zamówień publicznych. Udało mi się doprowadzić do precedensowego wyroku sądu administracyjnego stwierdzającego niestosowanie przez NCBR - jako jednostkę sektora finansów publicznych - kodeksu postępowania administracyjnego przy przyznawaniu środków na naukę. Przez ostatnie lata prowadziłem szkolenia z zakresu komercjalizacji dla przedsiębiorców i instytucji naukowych. Teraz tworzę dział wsparcia innowacji w firmie prawniczej LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy - od A do Z będziemy pomagać w kwestiach prawnych funduszom VC, polskim przedsiębiorcom inwestującym w B+R i startupom.